top of page
crabnebulahubble.webp

Přijímací zkouška

Termín podání e-přihlášky pro doktorské studium je do 31. května. 

Přijímací zkoušky se uskuteční červnu 2022.

Jaké budou přijímací zkoušky?

 

Přijímací pohovor: během krátké prezentace nám představíte svůj projekt, popovídáme si o tématu vaší disertační práce.

 

S sebou: projekt disertační práce (max. 5 stran), ppt prezentaci disertační práce.

 

Budeme se zajímat také o to, jak se orientujete v současných teoriích a metodách v oblasti sociálních a spirituálních determinant zdraví a jak jste na tom s angličtinou.

Jak se přihlásit?

 

Přihláška je platná až po zaplacení poplatku ve výši 690 korun.

Termín podání e-přihlášky pro doktorské studium: 31. května

Přílohy k přihlášce

  • vyplněný "Dodatek k přihlášce" (formulář ke stažení – tisk oboustranně)

  • podepsaný strukturovaný životopis;

  • notářsky ověřené kopie diplomů;

  • úředně ověřená kopie Diploma Supplement; popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;

  • není-li odevzdáván Diploma Supplement, nutno dále doložit přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);

  • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;

  • seznam publikační činnosti;

  • motivační dopis s nástinem studijního záměru;

  • doporučující dopis.

 

Přílohy k přihlášce je nutné doručit osobně (po podání elektronické přihlášky) paní Jitce Ambrozové.

 

bottom of page